Sponsored by Bonpard
#Gezondheid #Krachtvoer #Supplementen & Extra's

Dieetvoeding kan lichamelijke problemen verlichten en voorkomen

Er drijft in de zee van paarden en pony’s een ijsberg van dieren waarvan de voeding niet optimaal is. De top wordt gevormd door paarden met zichtbare gezondheidsproblemen. Het onzichtbare grootste deel van deze ijsberg bestaat uit net-niet-goed-gevoerde paarden.

Er is meer en meer aandacht voor voeding in de verzorging van paarden met lichamelijke problemen en dierenartsen schrijven steeds vaker dieetvoeding voor. Enerzijds is sprake van een inhaalslag, er was te weinig aandacht voor, anderzijds komt dit door de positieve ervaringen.

Bij een breed scala aan problemen kunnen dieetvoeding en aangepaste voeding verlichting brengen. Voorbeelden zijn: hoefbevangenheid, herhaaldelijke koliek, spierbevangenheid, insulineresistentie, maagzweren en problemen met het immuunsysteem zoals zomereczeem. Daarnaast zijn er lichamelijke situaties waarbij aangepaste voeding nodig is of zelfs noodzakelijk. Zoals bij oude paarden, drachtige en melkgevende merries, veulens en paarden met kauwproblemen.

Eerst weten wat het probleem is

Om paarden met problemen effectief te kunnen behandelen, genezen of te verzorgen moet je natuurlijk weten wat er precies aan de hand is. De dierenarts is de aangewezen persoon om het dier te onderzoeken en een diagnose te stellen. Daaruit volgen een behandelplan, een voedingsadvies en een management- of bewegingsadvies.

Aangepaste voeding en dieetvoeding

Aangepaste voeding is een breed begrip en omvat zowel het rantsoen, wat je voert, als de wijze van voeren, het voerschema. Zodra een deskundige een voedingsadvies met bijzondere voedingsdoelen heeft gemaakt voor een individueel paard, kun je spreken van dieetvoeding.  De naam ‘dieetvoeders’ is wettelijk voorbehouden aan aanvullende voeders met bijzondere voedingsdoelen waarvan de samenstelling voldoet aan wettelijke eisen.

Voedingsconsulenten paard

Dierenartsen zijn deskundig op het gebied van diergezondheid en steeds meer dierenartsen hebben zich bovendien bekwaamd in de praktische voeding van het paard. U kunt deze dierenartsen herkennen aan het certificaat Voedingsconsulent Paard.

Bonpard Veterinaire Voeding

De Bonpard dieetvoeders, speciaalvoeders en supplementen zijn zorgvuldig samengesteld door Specialist Veterinaire Diervoeding dr. Anneke Hallebeek en bestaan uit de hoogste kwaliteit grondstoffen. De effectiviteit wordt immers niet alleen bepaald door de gehalten aan voedingsstoffen, maar ook aan specifieke eigenschappen en kwaliteiten van de grondstoffen.

Bonpard is verkrijgbaar bij de dierenarts, die het soms ook thuis kan laten afleveren. Op de website www.bonpard.nl staat een overzicht van de aandoeningen en toepassingen waarvoor de Bonpard voeding te gebruiken is.

Grafiek 1: Effectiveness of Bonpard (D. van Rooyen 2014) – Klik op afbeelding om te vergroten

Wel 95% van de ondervraagde dierenartsen en eigenaren ervaren een positief effect van het gebruik van Bonpard (grafiek 1). In hetzelfde marktonderzoek adviseerden ruim 90% van de eigenaren dit voer aan anderen. Slechts 9,4% gaf een negatieve respons en dat kwam ook vaak niet door de voeding op zich, maar door bijkomende zaken zoals ‘lastig om het juiste voer te verkrijgen’.

Weet wat je paard eet. Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte! Nu abonneren