#Ruwvoer #Weide

Hoeveel gras eet mijn paard?

Voor een gezonde darmwerking en voldoende kauwgedrag heeft een paard elke dag een bepaalde hoeveelheid ruwvoer nodig. Je kan uitrekenen hoeveel kilo ruwvoer je paard nodig heeft en dan het ruwvoer wegen om te controleren of het rantsoen voor je paard hieraan voldoet. Als je paard in de wei loopt, krijgt hij ook gras als ruwvoer binnen. Maar hoe neem je dat dan mee in deze berekening?

Het maagdarmkanaal bestaat uit een relatief kleine maag, een lange dunne darm en een omvangrijke blinde- en dikke darm. Het opgegeten voer stroomt hier doorheen om na 35-50 uur als mest weer tevoorschijn te komen. Geef je paarden altijd toegang tot voer, dan eten veel paarden de maximale hoeveelheid die ze per 24 uur op kunnen.

Water versus droge stof

Alle voedermiddelen bevatten een deel water, soms veel (bijvoorbeeld bij gras) en soms weinig (bijvoorbeeld bij hooi). In de darmen wordt het watergedeelte uit het voer vrij snel geabsorbeerd en neemt het dus geen ‘ruimte’ in die de voeropname belemmert. De hoeveelheid voer die het paard kan eten wordt daarom uitgedrukt als de hoeveelheid droge stof. Zo bevat gras ongeveer 18% droge stof (180 gram per kilogram) en hooi 85% (850 gram per kilogram).

Grafiek 1: Berekende energie (EWpa) en eiwit (VREp) voorziening bij verschillende hoeveelheid droge stof opname. Klik op de afbeelding om te vergroten.

Hoeveel kan een paard op?

De verteerbaarheid van het voer en de doorstroomsnelheid bepalen hoeveel voer het paard per 24 uur eten kan. De afbraaksnelheid van voedermiddelen verschilt. Zo is een combinatie van hooi en krachtvoer sneller verteerd dan hooi alleen. En zal gras sneller verteren dan hooi. Verder is uiteraard de grootte van het paard bepalend voor de maximale voeropname. Een paard van 1,65 m dat 600 kg weegt kan 12 tot 15 kilogram droge stof op per 24 uur en een Shetlandpony van 200 kg maximaal 2 tot 5 kg. Eet een paard alleen maar hooi, dan ligt het maximum bij de 2% van het lichaamsgewicht aan droge stof. Combineer je het hooi met krachtvoer dan gaat het naar 2,5%. Eet het paard, en zeker de pony (!) gras, dan kan de opname stijgen naar 3% en soms wel 5%! Dat laatste is uitzonderlijk, maar wel gemeten bij pony’s in de wei. Met de wetenschap dat gras energie en eiwitrijk is, is het duidelijk waarom ze op de weide zo snel te dik worden (zie grafiek 1).

Grasopname

Om werkelijk te weten hoeveel gras een paard of pony eet als hij een paar uur op de wei staat, is niet eenvoudig. De eetsnelheid varieert, maar ook de kwaliteit van de wei speelt een belangrijke rol. Uit een rapport van de Universiteit Wageningen (2012) blijkt dat de grasopname gemiddeld op 0,16 kg droge stof per 100 kilogram lichaamsgewicht per uur uitkomt. Om deze opname te realiseren moet er natuurlijk wel gras in de wei staan. Staan er alleen maar sprietjes, dan zal de grasopname veel lager zijn. Dit is echter geen goede praktijk, want het paard krijgt zo te veel zand binnen en misschien wel te weinig vezels. Krijgt een paard van 500 kg 4 uur weidegang naast 4 kilogram ruwvoer, wat is dan de totale droge stofopname aan ruwvoer? Bij 500 kg levert 4 uur grazen een droge stof opname op van 4 x 0,16 x 5 = 3,2 kg gras. De 4 kilogram hooi bevat (4 x 0,85) 3,4 kg droge stof. Het totaal van 6,6 kg droge stof ruwvoer is 1,3 kg per 100 kg lichaamsgewicht en dat is net boven de minimale norm van 1,25 kg droge stof ruwvoer per 100 kilogram lichaamsgewicht. Of het totaal aan voer genoeg of te veel is, hangt natuurlijk weer af van de behoefte van het paard.

Te dik of te mager

Naast dat het rantsoen voldoende ruwvoer moet leveren, is het belangrijk om de Body Condition Score van je paard bij te houden. Dat zegt namelijk iets over de energiebalans. Bij afwijkingen naar te dik of te mager, moet je het rantsoen of de mate van beweging gaan aanpassen.

Weet wat je paard eet. Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte! Nu abonneren