#Weide

Suikers in gras

Suikers dienen als energiebron, maar veel paarden en pony’s zijn gevoelig voor hoge suikergehalten. Steeds meer paarden lijden aan insulineresistentie, EMS (Equine Metabolic Syndrome), ziekte van Cushing of zijn gevoelig voor hoefbevangenheid. In die situaties is het extra belangrijk om het suikergehalte in de gaten te houden. Hierbij dient niet alleen naar het krachtvoer gekeken te worden, ook het gras en ruwvoer kan veel suikers bevatten.

Productie van suiker in gras

Suiker speelt een belangrijke rol in de productie van gras. Het is namelijk een bouwsteen voor de groei van de grasplant. Grassen produceren suiker met behulp van lucht, water en zonlicht door middel van fotosynthese. Deze suiker wordt in de plant omgezet in vezels voor celwanden en energie voor andere noodzakelijke levensprocessen van de plant. Op een bewolkte dag is er minder fotosynthese en worden minder suikers geproduceerd dan op een zonnige dag. Normaliter worden de meeste geproduceerde suikers gebruikt voor de groei van de plant, maar in sommige situaties stijgt het suikergehalte in het gras.

Suikergehalte gedurende de dag

Aangezien het suikergehalte afhankelijk is van de hoeveelheid zonlicht, die gebruikt wordt voor fotosynthese, is het verloop van het suikergehalte gedurende de dag hieruit af te lijden. Na middernacht en ’s ochtends vroeg is het suikerhalte het laagste en ’s avonds is deze waarde het hoogste. Dit verschil kan oplopen tot 35 gram, dat is 1.5 suikerklontje.

In verband met dit grote verschil van het suikerhalte wordt geadviseerd om paarden die gevoelig zijn voor suiker ’s middags niet in de wei te zetten. Die paarden kun je het beste ’s nachts of ’s morgens vroeg tot 10.00 uur in de weide zetten.

Suikergehalte gedurende het jaar

Het suikergehalte varieert niet alleen gedurende de dag, maar ook gedurende de seizoenen. Begin april is er meestal een piek zichtbaar in het suikergehalte in gras. De meeste weiden zijn nog niet/weinig bemest en het aantal zonuren stijgt. Daarnaast zijn er vaak koude nachten in het voorjaar, terwijl overdag een lekker zonnetje schijnt. Tijdens de zonnige dagen blijft de suikerproductie doorgaan, terwijl het gras gedurende de koude nachten amper groeit. Hierdoor zal het suiker opstapelen in het gras. Wees dus altijd alert tijdens koude nachten in combinatie met zonnige dagen.

Vanaf half mei tot en met begin juni is wederom een stijging van het suikergehalte zichtbaar en daarna zijn de grootste pieken voorbij. Vanaf begin juli tot en met begin oktober is het suikergehalte relatief laag. De hoge suikergehalten in het voorjaar leiden vaak tot problemen, zoals diarree en koliek. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste zijn paarden gewend aan het winterrantsoen met hooi of kuilgras en krijgen ze ineens vers sappig gras. De spijsvertering moet wennen aan deze overgang. Ten tweede is het suikergehalte in gras is in het voorjaar relatief hoog, waardoor de spijsvertering sneller wordt ontregeld.

Invloed van bemesten

Als een weide niet of weinig wordt bemest, stijgt het suikergehalte. Bemesting zorgt er namelijk voor dat er voedingsstoffen worden toegevoegd aan de grond. Als er niet of weinig wordt bemest, bevat de grond minder voedingsstoffen. Het gras kan daardoor niet alle benodigde voedingsstoffen uit de grond halen en zal langzamer groeien. De grasplant blijft wel suikers aanmaken, maar deze worden niet gebruikt om de plant te laten groeien. De suikers worden opgeslagen in de plant, waardoor dit gras meer suikers bevat dan gras dat wel voldoende wordt bemest.

Grassoort

Naast het tijdstip, seizoen, bemesting en groeiomstandigheden speelt ook de grassoort een rol in het suikergehalte. Veel paarden worden gehouden op voormalige koeienweiden waar meestal hoofdzakelijk Engels raaigras groeit dat zwaar bemest is geweest en veel suikers bevat. Voor koeien geldt namelijk: hoe meer suiker, hoe meer melk en hoe sneller de koe groeit. Voor paarden is dit juist niet gewenst en daarom is het verstandig om een grasmengsel speciaal voor paarden in te zaaien. Deze grasmengsels zijn ook beter bestand tegen vertrappen en kort afgrazen.

Lees ook:
Weide per seizoen onderhouden
Hoe vernieuw je de paardenweide

Leuk artikel? Volg ons ook op Facebook!

Weet wat je paard eet. Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte! Nu abonneren